EN YENİ MODÜLLER

Konak İmmunolojisi ve Genetiği - İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Risk Faktörleri Tanımlanması

Hazırlayan

Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Modüle Giriş
KML'yi Anlamak

Hazırlayan

Dr. Birol Güvenç
Modüle Giriş
Oral Antifungal Tedavi: Kime Ne Zaman?

Hazırlayan

Dr. Güray Saydam
Modüle Giriş
İFİ'de Antifungal Yaklaşımlar

Hazırlayan

Dr. Mehmet Ali Özcan
Modüle Giriş