İFİ'de Antifungal Yaklaşımlar

Hazırlayan

Dr. Mehmet Ali Özcan
Modüle Giriş
KML'yi Anlamak

Hazırlayan

Dr. Birol Güvenç
Modüle Giriş
Konak İmmunolojisi ve Genetiği - İnvazif Fungal Enfeksiyonlarda Risk Faktörleri Tanımlanması

Hazırlayan

Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Modüle Giriş
Kronik Myeloid Lösemi Yönetiminde Karar Anları

Hazırlayan

Dr. Rıdvan Ali
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi Tedavi Prensipleri

Hazırlayan

Dr. Şehmus Ertop
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemi(KML) Tedavisinde Hasta Uyumu

Hazırlayan

Dr. Mehmet Yılmaz
Modüle Giriş
Kronik Myelositer Lösemide Değişen Ne Var?

Hazırlayan

Dr. Ali Zahit Bolaman
Modüle Giriş
Oral Antifungal Tedavi: Kime Ne Zaman?

Hazırlayan

Dr. Güray Saydam
Modüle Giriş